mikrokontrolery.net

 

   

AVR Studio

AVR Studio jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym dla mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Umożliwia pisanie programów w asemblerze oraz w języku C (jest przystosowany do współpracy z kompilatorem avr-gcc) oraz ich debugowanie. Współpraca z avr-gcc jest nowością wprowadzoną od wersji 4.12. Wcześniejsze wersje z linii 4.x nie współpracowały z avr-gcc a wersje z linii 3.5 współpracowały w sposób mało wygodny. AVR Studio w wersji 4.12 można pobrać ze strony http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725

Tworzenie nowego projektu jest bardzo proste, na dodatek kreator przeprowadzi nas bezboleśnie przez ten proces. Po pierwszym włączeniu AVR Studio wita nas ekranem kreatora projektów:

Aby stworzyć nowy projekt klikamy przycisk "New Project". Pojawi się drugi ekran kreatora :

To okno umożliwia nam wybranie typu projektu (czy projekt dla asemblera czy dla avr-gcc) jego nazwy oraz lokalizacji. Aby stworzyć projekt dla asemblera klikamy na "Atmel AVR Assembler" i podajemy nazwę projektu, oraz jego lokalizację :

Opcja "Create initial file" automatycznie tworzy i dodaje do projektu plik w którym należy wpisać kod programu. Natomiast opcja "Create folder" tworzy folder o nazwie projektu i w nim zapisuje pliki wchodzące w skład projektu.

Sposób tworzenia projektu dla avr-gcc jest bardzo podobny do sposobu tworzenia projektu asemblerowego :

Po określeniu typu, nazwy i lokalizacji projektu należy określić platformę debugera dla jakiej piszemy projekt oraz typ układu :

Jeśli nie korzystamy z interfejsu JTAG to zaznaczamy opcję "AVR Simulator" oraz wybieramy układ, dla którego piszemy program.

Ostatnio na forum:

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(c) 2004-2008 Radosław Kwiecień
Polityka prywatności